Edyta Barszczewska – Socjoterpeuta

Socjoterapeuta, trener zarządzania złością i emocjami trudnymi, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, certyfikowana prowadząca terapii Generation Code z wykorzystaniem gry „Grunt to korzenie”.

Swoje doświadczenie zdobyła w: Akademii Socjoterapii CWR „Rodzinna Warszawa”, jako asystent usamodzielniania „Centrum Młodych”, Stowarzyszeniu „Serduszko dla Dzieci”, Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie, Szkole Podstawowa Nr 1 w Wieliszewie, Poradni Zdrowia Psychicznego Okay Psycholodzy i Terapeuci.

Prowadzi zajęcia grupowe (Socjoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Kontrolowania Złośći, Agresjii Emocji Trudnych) i indywidualne, głównie dzieci i młodzież:

  • wycofane, nieśmiałe, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji;
  • nadpobudliwe, z problemami z koncentracją i trudnościami w nauce;
  • przejawiające zachowania agresywne;
  • sprawiające trudności wychowawcze;
  • z zaburzeniami w zakresie kontrolowania emocji trudnych;
  • z deficytami umiejętności społecznych i komunikacyjnych.