Joanna Boruta – Psycholog/Pedagog resocjalizacyjny

Jestem psychologiem i pedagogiem resocjalizacyjnym. Ukończyłam studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunkach: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia oraz pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zbierałam w placówkach wspierających dzieci i młodzież. Aktualnie pracuję również jako psycholog szkolny w jednej ze szkół podstawowych.

Oferuję wsparcie w codziennych wyzwaniach zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom. Prowadzę indywidualne spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w tym przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z afazją, ze spektrum autyzmu. Pracuję również z dziećmi nieśmiałymi, wycofanymi, z lękami, z obniżonym nastrojem. W trakcie naszych spotkań rozwijamy zdolności poznawcze, pracujemy nad emocjami i rozwojem społecznym, poczuciem własnej wartości, uczymy się pozytywnego myślenia. Razem stawiamy czoła wyzwaniom. Wierzę, że życzliwa, bezpieczna relacja pomaga łatwiej odnaleźć się w niekiedy trudnej rzeczywistości.