Agnieszka Lipiszko – Coach profesjonalny

Jest dyplomowanym Coachem Profesjonalnym po ukończeniu studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członkostwo w stowarzyszeniu EMCC Poland akredytuje jej umiejętności.

Wspiera klientów w osobistych i zawodowych zmianach, promując holistyczny rozwój, wartościowe życie i zdrowy styl codzienności.

Tworzy przestrzeń pełną akceptacji i zrozumienia, aby pomóc radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i zmianą pracy.

Pracuje zgodnie z międzynarodowymi standardami etycznymi i regularnie poddaje się superwizji.

Jej pasją jest zdrowy styl życia, gotowanie oraz działalność w obszarze dietozależności i dietoterapii.

Od 19 lat pracuję jako księgowa, a prywatnie jest żoną i mamą 11-letniego syna.